Přepravní kontejner V-414(B)-1

function shortcode_acf_tablefield( $atts ) { $a = shortcode_atts( array( 'table-class' => '', 'field-name' => false, 'post-id' => false, ), $atts ); $table = get_field( $a['field-name'], $a['post-id'] ); $return = ''; if ( $table ) { $return .= ''; if ( ! empty( $table['caption'] ) ) { echo ''; } if ( $table['header'] ) { $return .= ''; $return .= ''; foreach ( $table['header'] as $th ) { $return .= ''; } $return .= ''; $return .= ''; } $return .= ''; foreach ( $table['body'] as $tr ) { $return .= ''; foreach ( $tr as $td ) { $return .= ''; } $return .= ''; } $return .= ''; $return .= '
' . $table['caption'] . '
'; $return .= $th['c']; $return .= '
'; $return .= $td['c']; $return .= '
'; } return $return; } add_shortcode( 'tablefield', 'shortcode_acf_tablefield' );

Zaujala vás naše nabídka?


Pokud vás naše nabídka zaujala, popř. máte jakýkoliv jiný dotaz, neváhejte nás kontaktovat.